...

اینجا بوشهر شهر عسلویه اداره کار منطقه ویژه اقتصادی و سیل انبوه جوانان جویای کار که خستگی و گرما امانشان را بریده ! کار هم ...

خم شده این روزها

پشت خاطراتمان

ای دوست

عصایی بده

نفسم گرفت

ازاین فضای خفقان و

حمله ی حجم ریزانه گردهای اجنبی

هوایی بده

نمیچرخد چرخ زندگی

به کام تشنه ی ما

گرسنه ایم

نان و نوایی بده

ای دوست

بیا که از وحشت و فقر

عشق مرد و مردم

همه کافر شده اند

خدایی بده !

/ 1 نظر / 17 بازدید
دانه سیب

دست مریزاد . قلم توانایی دارید . موفق باشید .