سایه های رنگ پریده

برای همسرم 3 :

سمت سایه های رنگ پریده ی مهتاب

وزغی کم رمق

می شمارد به فال نیک

حضور شب پره های شبانه را

صدای بال فرشته های دور

می آمیزد به هم

با طنین ناقوس شب

کنون بنگر

چگونه می رقصند

فرشته ها شب پره ها

به میهمانی آغوش و بوسه های ما

/ 0 نظر / 18 بازدید