سکوت

سکوت را

نمیتوان شکست

با سکوت !

***

چه زجری میکشد

او که فریاد است اما

در گلو زندانی !

***

گاهی لختی سکوت

پس پرچانگی های هماره

هیششششششششش ...

بگذریم ... سکوت

/ 1 نظر / 14 بازدید
ایلیا

انقدر میان شعرهایم پرسه زدی که واژه ها هم بد عادت شدند... چه برسد به من...