تابلوی مرگ !

سکوتی پسِ یک فریادِ زندانی

-گریخته از پشت میله های حنجره ای کال-

                پیچیده لابلای جنگل بی برگ

بر بستر مرده ی آب

         آفتاب چهره نمی تابد

     درون قفس جلبک ها

                             ماهیان اسیرند

                 قلابی برای رهایی نیفتاده ست

  پروانه با آغوشِ باز

      میان بهت ناباوررانه ی وزغ

                    به استقبال می رود !

 جسم ترسیده ی بی جان زنی

                             شناور بر آب

                          با حنجره ای بریده

              و هزاران شاخه ی اتهامِ درخت

                       که سوی شاعر نشانه رفته است ... !

/ 1 نظر / 22 بازدید

[لبخند][سوال][تعجب][شیطان][فرشته][سبز][خمیازه][هیپنوتیزم][تلفن][وحشتناک][ناراحت][قلب][عصبانی][گریه][خرخون][ساکت][خوشمزه][دروغگو][تماس][عجله][چشمک][خجالت][مغرور][خنده][گل][قهر][متفکر][منتظر][کلافه][راک][نیشخند][زبان][عینک][خنثی][خواب][دلقک][اوه][افسوس][خداحافظ][شکست][پلک][ماچ][نگران][ابرو][شوخی][ابله][دست][اوغ][زودباش][تایید][بغل][دلشکسته][شرمنده][قهقهه][بازنده][هورا][اضطراب][گاوچران][رویا][من نبودم]